top of page
  • TFF BAS

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 3. Buller

Buller är ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar och kan påverka boendekomfort och hälsa. Som fastighetsägare är det viktigt att ta ansvar för att minimera och hantera buller i fastigheten.

En viktig del av detta är att ha rutiner för att mäta och kontrollera bullernivåer i fastigheten. Det kan innebära att man mäter bullernivåer i olika delar av fastigheten, såsom i lägenheter, i trapphus och på gården. Detta kan göras med hjälp av ljudmätare.

Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera klagomål relaterade till buller. Detta kan innebära att man har en specifik person ansvarig för att ta emot och hantera klagomål, och att man har rutiner för att undersöka och åtgärda klagomålen.

En annan viktig del av bullerhantering är att säkerställa att ljudisolering i fastigheten är tillräcklig. Fastighetsägaren bör också se till att det finns rutiner för att hantera klagomål relaterade till buller och att det finns en kontaktperson som ansvarar för att hantera dessa frågor. För att förebygga problem med buller, bör bostadsrättsföreningen informera sina medlemmar om vad som anses som acceptabelt buller och rutiner för att hantera eventuella problem. Det kan också vara lämpligt att genomföra bullermätningar i fastigheten för att kartlägga eventuella problem och identifiera källor till buller.

Sammantaget är det viktigt att fastighetsägaren tar ansvar för bullerhantering i fastigheten och säkerställer att det finns rutiner och åtgärder på plats för att hantera eventuella problem. Genom att förebygga och hantera buller på ett tidigt stadium kan man säkerställa en hög standard för boendemiljön och undvika hälsoproblem relaterade till buller.


15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 2. Brandskydd

Brandskydd är en viktig fråga för fastighetsägare att ta hänsyn till. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att fastigheten är säker för de boende och besökande, och att den uppfyller gällan

Fastighetsägarens Ansvar : Punkt 1. Avfall

Fastighetsägaren är ansvarig för att säkerställa att avfall hanteras på ett lämpligt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Detta innebär att fastighetsägaren måste ha rutiner och planer för hur

Fastighetsägarens Ansvar Del 1.

Fastighetsägare har ett ansvar enligt miljöbalken och andra lagar för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. En viktig del av detta ansvar är att genomföra ege

Commenti


bottom of page