top of page

SEKRETESSPOLICY

En sekretesspolicy är en redogörelse för några eller alla sätt en webbplats samlar in, använder, delger och hanterar data från sina besökare och kunder. Den uppfyller ett lagkrav om att skydda besökares och kunders integritet.
 

Länder har sina egna lagar med olika krav per rättsbefogenhet angående användningen av sekretesspolicyer. Se till att du följer den lagstiftning som gäller för din verksamhet och plats.

bottom of page