top of page

Våra Tjänster

BRF Test

Vi har ett anpassat tjänsteutbud där ni väljer vad ni behöver och när. 

Vår tjänst är uppbyggd i olika nivåer, där Bas är det vi utgår ifrån. Därefter kan man välja att lägga till tjänster som passar er verksamhet. Det kommer även förklaras tydligt vad en tjänst innefattar och hur den utförs samt även en beskrivning om tillvägagångsätt om man önskar utföra det själv.

Övergipande beskrivning av våra tjänster

BRF Test 2

Önskar man fler tjänster kan man givetvis koppla på detta till existerande abonnemang. Vissa tjänster kan ha längre bindningstider beroende på komplexiteten i tjänsten samt om det rör sig om långsiktig planering som exempelvis underhållsplanering. Är det längre bindningstid så kommer det naturligtvis att stå klart och tydligt, vi påminner även när ni kan säga upp tjänsten.

BRF Test 3

Myndighetskrav.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Myndighetsbevakning.png

Beställningar

About TFF BAS

FAQ.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Garanti.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Fästpunkt 1
Lokalavtal.png

Beställningar

About TFF BAS

Leverantör.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ytterligare Tjänster

Går att beställas separat

Underhållsplan.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Övergripande tillsyn.png

Beställningar

About TFF BAS

Egenkontroll.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ytterligare Tjänster

Tak Besiktning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Störningar & Anmodan.png

Beställningar

About TFF BAS

Energiutredning.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Elbilsladdning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Juridisk rådgivning.png

Beställningar

About TFF BAS

Projektledningstjänster.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Styrelseangelerande.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Styrelserådgivning.png

Beställningar

About TFF BAS

Portkodsbyte.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

SBA.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Hyresnämnd.png

Beställningar

About TFF BAS

Underhållsspolning.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Fastighetsdeklaration.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Radon.png

Beställningar

About TFF BAS

Förvaltningskostnader.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ytterligare Tjänster

Våra Tjänster

BRF Test

Vi har ett anpassat tjänsteutbud där ni väljer vad ni behöver och när. 

Vår tjänst är uppbyggd i olika nivåer, där Bas är det vi utgår ifrån. Därefter kan man välja att lägga till tjänster som passar er verksamhet. Det kommer även förklaras tydligt vad en tjänst innefattar och hur den utförs samt även en beskrivning om tillvägagångsätt om man önskar utföra det själv.

Ekonomisk förvaltning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Drift.png

Beställningar

About TFF BAS

Fastighetsservice.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ytterligare Tjänster

BRF Test

Vi har ett anpassat tjänsteutbud där ni väljer vad ni behöver och när. 

Vår tjänst är uppbyggd i olika nivåer, där Bas är det vi utgår ifrån. Därefter kan man välja att lägga till tjänster som passar er verksamhet. Det kommer även förklaras tydligt vad en tjänst innefattar och hur den utförs samt även en beskrivning om tillvägagångsätt om man önskar utföra det själv.

Ekonomisk förvaltning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Drift.png

Beställningar

About TFF BAS

Fastighetsservice.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ekonomisk förvaltning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Drift.png

Beställningar

About TFF BAS

Fastighetsservice.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

Ekonomisk förvaltning.png

Myndighets & avtalsbevakning

Missa aldrig en myndighetsbesiktning eller att säga upp eller omförhandla ett avtal. med vår bevakningstjänst har ni full koll på era avtal, krav från myndigheter och kan beställa, säga upp direkt i appen.

Drift.png

Beställningar

About TFF BAS

Fastighetsservice.png

With our service, you will be able to choose what you want to do yourself and what you want to leave to us. In our service, you pay a low monthly cost and we do everything from keeping track of contracts, guarantees and Authority inspections to allowing you to easily send orders and receive tenders in the same service. We send reminders when it's time to do something.

Du som fastighetsägare har inte bara fastighetens ansvar för skick och funktion utan även miljön, hälsan och säkerheten för de som bor i fastigheten. Det finns idag totalt 21 krav att ha koll på och de kommer listas lite längre ned.

bottom of page