top of page
  • TFF BAS

Fastighetsägarens Ansvar

Uppdaterat: 5 maj 2023

I den här serien har vi tänkt att gå igenom fastighetsägarens ansvar. Vi kommer skriva övergripande om varje punkt som omfattas av fastighetsägarens ansvar och ge lite förslag på hur man kan tänka och vad man bör ha i åtanke när man går igenom sin egenkontroll för att stämma av alla punkter. Vi på TFF BAS hjälper givetvis till med ett egenkontrollsystem och hjälper även med att se till att ni som fastighetsägare uppfyller de olika delarna.


Fastighetsägarens ansvar och egenkontroll är en viktig del av att säkerställa att krav uppfylls inom de olika områdena av fastigheten. Denna serie kommer att ge en övergripande förståelse för lagstiftningen i miljöbalken som gäller för fastighetsägare och viktiga aspekter av egenkontroll.


Vi kommer bland annat skriva om :

  • Lagstiftningen för fastighetsägare

  • Egenkontrollens rutiner

  • Kontrollfaktorer

  • Åtgärder och uppföljning

Punkterna i Fastighetsägarens ansvar skall vi också täcka in en och en. 1.Avfall

2.Brandskydd

3.Buller

4.Byggnad och tillhörande tomt

5.Cisterner

6.Elanläggning

7.Elektriska och magnetiska fält

8.Energi

9.Fukt och mikroorganismer

10.Hissar och motordrivna anordningar

11.Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor

12.Köldmedier

13.Legionella

14.PCB-inventering och sanering

15.Radon

16.Skadedjur och ohyra

17.Störande lukt

18.Systematiskt brandskyddsarbete

19.Temperatur och drag

20.Tryckkärl, pannanläggningar och varmvattenberedare

21.Ventilation

31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fastighetsägarens Ansvar Del 1.

Fastighetsägare har ett ansvar enligt miljöbalken och andra lagar för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. En viktig del av detta ansvar är att genomföra ege

댓글


bottom of page