top of page
  • TFF BAS

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 2. BrandskyddBrandskydd är en viktig fråga för fastighetsägare att ta hänsyn till. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att fastigheten är säker för de boende och besökande, och att den uppfyller gällande lagar och förordningar för brandskydd. Det finns flera olika åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att säkerställa brandskyddet i fastigheten.

Först och främst bör fastighetsägaren se till att fastigheten är utrustad med rätt slags varnings och släckutrustning såsom brandsläckare och/eller sprinkler. Dessa enheter är viktiga för att upptäcka och släcka bränder i tidigt skede. Fastighetsägaren bör även se till att brandvarnare och släckutrustning är i gott skick och fungerar korrekt. Detta kan med fördel upphandlas i avtal med sakkunnig inom brandskydd, på så sätt kan ni kontrollera att ni uppfyller kraven för brandskydd.

En annan viktig åtgärd för brandskydd är att säkerställa att fastigheten har tillräckligt med utgångar och rutiner för evakuering vid brand. Fastighetsägaren bör se till att det finns tydliga skyltar som visar vägen till utgångarna och att det finns rutiner för att säkerställa att alla i fastigheten kan lämna den snabbt och säkert vid en brand.

Fastighetsägaren bör också se till att det finns rutiner för att anropa räddningstjänsten vid brand. Det är också viktigt att det finns rutiner för att hantera och släcka mindre bränder, såsom att ha brandsläckare och annan brandsläckningsutrustning lätt tillgänglig. Ett bra sätt att hålla koll och ordning på sitt brandskydd är att utföra SBA (Systematiskt Brandskydds-Arbete) där man kontrollerar skyltar, släckutrustning, eventuella hinder etc.

Sammantaget är det viktigt att fastighetsägaren tar ansvar för att säkerställa att fastigheten är säker och skyddad mot brandrisker. Det bör finnas tydliga rutiner och planer för att hantera och släcka brand, och regelbundna kontroller av brandvarningssystem och brandskyddsutrustning bör genomföras. Fastighetsägaren bör också se till att det finns tydliga riktlinjer för hur man ska agera vid brand och att det finns utbildning för personal och boende om hur man hanterar brandrisker. Detta kan bidra till att minska risken för skador och förlust av liv vid en eventuell brand.

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Fastighetsägarens Ansvar Punkt 3. Buller

Buller är ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar och kan påverka boendekomfort och hälsa. Som fastighetsägare är det viktigt att ta ansvar för att minimera och hantera buller i fastigheten. En v

Fastighetsägarens Ansvar : Punkt 1. Avfall

Fastighetsägaren är ansvarig för att säkerställa att avfall hanteras på ett lämpligt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Detta innebär att fastighetsägaren måste ha rutiner och planer för hur

Fastighetsägarens Ansvar Del 1.

Fastighetsägare har ett ansvar enligt miljöbalken och andra lagar för att säkerställa att deras verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. En viktig del av detta ansvar är att genomföra ege

Comentários


bottom of page